Kuo Ta-Wei

Kuo Ta-Wei

Thai Ka Long Bowl

Thai Ka Long Bowl

Standing Tang Terra Cotta Figure

Standing Tang Terra Cotta Figure

Thai Terra Cotta Buddha

Thai Terra Cotta Buddha

Thai Wooden Recumbent Buddha

Thai Wooden Recumbent Buddha

Sung Dynasty Stone Head

Sung Dynasty Stone Head

Chinese Blue and White Bowl

Chinese Blue and White Bowl

Chinese Blue and White Export Dish

Chinese Blue and White Export Dish

Japanese Wood Figure

Japanese Wood Figure

Japanese Standing Buddha Figure

Japanese Standing Buddha Figure

Blue and White Dish with Fish Pattern

Blue and White Dish with Fish Pattern

Tang Dynasty Pottery Pig

Tang Dynasty Pottery Pig